Zekat kime verilir kime verilmez

Zekat, dinde zengin sayılan erkek kadın her Müslümanın senede bir kere malından belli bir kısmını fakir sayılan kişilere vermesidir. Gelir getirmeyen gayri menkuller, ev eşyaları, kullanılan zaruri aletler zekata esas teşkil etmez. Zekat verilecek kişiler şunlardır:

Zekat verecek kadar malı mülkü olmayanlar, borçlular, yolda kalmışlar, muhacir ve mülteciler, esirler. Zekat verilemeyecek olanlar ise şunlardır:

Usul ve füru akrabalar (anne,baba,dede,nine,çocuklar ve torunlar), karı koca, zekat verebilecek durumda olanlar, Müslüman olmayan fakir. Zekat ancak şahsa verilebilir. Tüzel kişilere zekat verilmez. Zekat verilirken gözetilmesi gereken sıra şu şekildedir:

Önce yakınlık derecesine göre akrabaya, daha sonra komşuya, civardaki fakirlere, daha sonra da uzak memleketlerdeki Müslüman fakirlere verilir.

Zenginin malındaki zekat miktarı, aslen adı geçen ihtiyaç sahiplerinin hakkıdır ve bir imtihan olarak zenginde emanet durumdadır. Bu emanetin zamanı gelince sahiplerine verilmesi, zenginin kendi asli malını da bereketlendirecektir.

Bu yazı 779 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak