Türkçe ihtiyaç duası

Duaları hem Arapça hem de kendi dilimizle edebiliriz. Kuran’da yer alan veya Peygamberimizin (sas) bize bildirdiği duaları okumak daha sevaptır. Bu nedenle din alimleri Kuranı Kerim ve Hadislerde yer alan duaları her gün defalarca kere tekrarlamayı adet edinmişlerdir.

Esasen bizlerin de günlük yaşamımızda tekrarladığımız dualar olmalıdır. Bu şekilde hem Allah’ı anmış hem de dedikodu ve boş laftan uzak durmuş oluruz. Dua aynı zamanda ibadettir, yani kulluğumuzun bir gereğidir. Bu şekilde halimizi Allah’a (cc) arz edip ondan yardım isteyebiliriz.

Duaların Arapça orijinalini okuyabileceğimiz gibi Türkçe olarak da okuyabiliriz. Bunun yanı sıra içimizden geldiği gibi Türkçe dua da edebiliriz. Önemli olan kulluk görevimizi yerine getirmek. Aşağıda Peygamberimizin (sas) bize öğrettiği bir dua yer almaktadır. Cenabı Allah’tan bir şey istemeden önce bu duayı okuyabiliriz.

Türkçe ihtiyaç duası

Allah’ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan! Ey her temiz nefse yönelen! Ey korkanların, gönlü temiz olanların korkusunu gideren! Ey yaratıkların ihtiyaçlarını ve dileklerini yerine getiren! Ey Yusuf’u kölelik boyunduruğundan kurtaran! Ey kulların ihtiyaçlarını zatına iletmek için aracı koymayan! Her dilek sahibinin müracaatını doğrudan doğruya kendisi dinleyen, karşılığını veren ve hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim! Sana gelenleri engelleyecek kimse yok kapında. Sen öyle bir Rab’sin ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen azalmaz, dileyenlerin çokluğu cömertliğini azaltmaz, bilakis yağmur gibi yağar, yağdırırsın. Ya Rabbi! Peygamberin Hz. Muhammed’e (s.a.v.), O’nun ali ve ashabına sonsuz selam olsun. Duamı kabul et, istediğimi lutfet. Çünkü sen herşeye gücü yetensin!

Bu yazı 1136 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. yasar dedi ki:

    yukardaki dua ismi azam duasıdır kaynak Abdulkadirceylani k.s el gunye eseri recep ayı rısalesi

Bir yorum bırak