Tevbe istiğfar duası

Tevbe istiğfar duasını hatırlatmadan önce tevbe nedir, istiğfar nedir ve nasıl yapılır ele alalım.

İstiğfar nedir?

İstiğfar kelimesinin sözlük anlamı  bağışlanmayı dilemektir. Terim anlamı ise: yaptığı kötülüklerden pişman olup, Allah’tan bağışlamasını dilemektir.

Tevbe nedir?

Tevbe günah işledikten sonra Allah’tan (cc) korkarak yaptığından pişman olup bir daha yapmamaya azmetmektir.

Görüldüğü üzere tevbe ve istiğfar kelimelerinin anlamları birbirine yakın ve iç içedir. Bu sebeple tevbe ve istiğfar kelimeleri genellikle birlikte kullanılır.

İstiğfar nasıl edilir?

İstiğfar etmek, estağfirullah demektir. Yaptığı hata ve kötülüklerden pişman olan kişi “estağfirullah” demeyle istiğfar etmiş olur.

Tövbe nasıl edilir?

Tövbe etmenin üç aşaması vardır.

İlk aşama pişmanlık duymaktır. Bunun için yapılanın kötü olduğunu idrak etmek, işlediği günahtan tiksinmek gerekir. Yaptığı hata ve günahtan pişman olmadan diliyle tevbe istiğfar duası okumanın faydası yoktur. Önce yaptığından pişman olup bunu içinde hissetmek, ıstırabını yaşamak gerekir.

İkinci aşama kişinin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, yeniden günaha girmemek için yollar aramasıdır. Örneğin dedikodudan pişman olan kimse yeniden dedikodu yapmaması için ne yapması gerektiğini düşünmeli, eylem planı hazırlamalıdır. Örneğe devamla dedikodu yapmak istemeyen kişinin, dedikoducu arkadaşları ile fazla görüşmemeye çalışması, dedikodu yapmamak için dilini vird ve dualarla meşgul etmesi, etrafına uyarıcı notlar asması gibi eylemlere karar vermesidir. Yani kişinin düzelme yolunda adımlar atmasıdır ikinci aşama.

Üçüncü aşama kişinin eski günahına dönmeyeceğine dair “kesin karar” vermesidir. Üçüncü aşama için ilk iki aşamanın gerçekleştirilmesi gerekir. Yani kişi günahından pişman olmalı, tiksinmeli, tekrar günah işlememek için çareler aramalı, üçüncü aşamada da kesin olarak günah işlememeye karar vermelidir.

Tevbe istiğfar duası

Tevbe etmek için üç aşamayı gerçekleştiren kişi tevbe istiğfar duasını okuyarak günahlarına tövbe eder.

Tevbe istiğfar duasının Arapçası:

استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم اللذي لا الاه الاهو الحي القيوم واتوب اِليْهِ توبة عبد طالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة و لا نشوراوَاَسْاَلُهُ لتََّوْبَةَ وَلْمَغْفِرَةَ وَلْهِداَيَةَلَناَ اِنَّهُ هُوَ لتَّوّاَبٌ رَحِيمُ

Tevbe istiğfar duasının okunuşu:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Tevbe istiğfar duasının geniş anlamı:

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

 Tevbe istiğfar duasını yaptıktan sonra imanı tazelemek için amentü duası okunabilir. Amentü duasının okunuşu şu şekildedir:

“Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve’l-bâsü bade’l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.”

Tevbe ve istiğfar ile ilgili ayet ve hadisler:

Tevbe ve istiğfar ile ilgili ayetler:

Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.”(Bakara, 2/222)

“Eğer iyi kimseler olursanız, şüphesiz Allah evbe/tövbe edenleri bağışlayacaktır.” (İsra, 17/25)

“Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanmanı iste. Şüphesi o tövbeleri çok kabul edendir.” (Nasr, 110/3)

“Ey Müminler! Hepiniz top yekun Allah’a tövbe edin.” (Nur, 24/31)

“Cennet de takvâ sahiplerine yaklaştırılır. O, zaten uzak değildir. (Onlara denir ki:) “İşte size v’ad edilen cennet budur. Allah’a yönelen ve Onun emirlerini koruyan herkes için… Görmediği halde, Rahmândan korkan ve inabe etmiş/Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir.” (Kaf, 50/31-33).

“O ne güzel bir kuldur. Gerçekten her zaman “evbe den”/ Allah’a yönelen, yakarıp yalvaran bir kimseydi.” (Sad, 38/44).

Tevbe ve istiğfar ile ilgili hadisler:

“Günde iki kere istiğfar etmeyen kimse kendine zulmetmiş olur.” (Ebu Dâvud)

“Kim yatağına girince üç defa:

“Estağfirullâhe’l-Azîm ellezî Lâ Ilâhe İllâ Hüve’l Hayyu’l-Kayyûm (Kendisinden başka hiç bir ilâh olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran yüce Allah’tan bağışlanmamı dilerim)” derse, Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da bağışlar” buyrulmuştur. (Tirmizî)

Bir adam geldi Resülullah’a (asm):

‘Ey Allah’ın Resulü bir günah işledim’ dedi. Resulullah (sas):

‘Günah işlediğin zaman Allah’dan bağışlanma dile’ buyurdu. Adam:

‘İstiğfar ediyorum sonra dönüp tekrar günah işliyorum’ dedi. Resulullah (asm):

‘Günah işlediğinde dön, yine Allah’dan bağışlanma dile’ buyurdu. Adam dördüncü kere de aynı şeyi söyleyince, Allah’ın Resulü:

‘Şeytan yoruluncaya kadar Rabbinden bağışlanma dile.’ buyurdular. (İbn-i Kesir Tefsiri)

 

Bu yazı 9727 kere okundu.
 • Site Yorum

4 adet yorum var.

 1. meltem dedi ki:

  sükürler olsun yarabbi

 2. serkan dedi ki:

  vesile olan herkesten allah razı olsun.

 3. cem talay dedi ki:

  allahın hak yolundan allah hiç bir Müslüman kardeşimizi ayırmasın allahım hepimizi bağışlasın. şüphesiz hepimiz onun aciz kullarıyız.

 4. Saadet dedi ki:

  Allah razı olsun

Bir yorum bırak