Tevbe istiğfar duası

Tevbe istiğfar duasına geçmeden önce tevbe nedir, nasıl yapılır ve istiğfar nedir, nasıl yapılır, istiğfar nedir ve tevbe ile istiğfar arasında ne gibi farklar vardır bunlara değinelim.

Tevbe nedir?

Tevbenin manası  çirkin görülen kötü durumdan yani günahtan vazgeçip, dinen uygun görülen bir vaziyete dönmektir. Yani işlenen günahtan pişman olup vazgeçmek, Allah’a yönelmektir.

Tevbe nasıl yapılır?

Tevbe etmek için üç aşama gerçekleşmelidir.

  1. Aşama: İlk aşama işlenen günahtan pişman olmaktır. Bu aşamada kişinin yaptığı işin çirkin olduğunu ve günahından, yasak fiilinden iğrenmelidir. Örneğin zina yapan bir kişi bu fiilden ötürü pişman olacak ve zina yapmaktan tiksinecektir. “Zinadan pişmanım ama ne de tatlıydı” gibi bir düşüncesi olursa ilk aşama gerçekleşmemiş olur.
  2. Aşama: Kişinin kendini düzeltmesi, mental olarak günah işlememeye hazırlamasıdır. Bu aşamada yeniden günah işlememek için tedbirler alınır. Örneğin zina yapan kişi zina yaptığı kişi ile yollarını ayırmalı, zinaya götüren sebepleri ortadan kaldırmalı. Kitap okumalı, dini sohbetlere, konferanslara gitmeli. Bir daha zina yapmamak üzere kendini yetiştirmeli terbiye etmelidir. Bu aşamada bir de kul haklarından helalleşme vardır. Siz günah işlerken başkasının kul hakkına girmiş olabilirsiniz. Helallik alamazsanız kul hakları tevbe etseniz bile affedilmez. Ayrıca kul hakkına girmenize yaptığınız iş, meslek neden oluyorsa, günaha, kul hakkına girmeden o iş nasıl yapılır, bunun çözümünü bulmalısınız.
  3. Aşama: Bu aşamada artık eski günahınıza dönmeyeceğinize dair kesin karar vermeniz gerekir. Tövbeyi bozarsanız yine tövbe edebilirsiniz. Yani tövbe kapısı daima açıktır. Ama tövbe ederken günah işlemeyeceğinize dair derinden ve kesin bir söz vermeniz gerekir.

Tevbe duası

Tevbe etmek için üç aşamayı yerine getirdikten sonra tevbe duası edilir. Gerçi siz her aşamada, her zaman ve her yerde tevbe duasını okuyabilirsiniz ama bu aşamaları yerine getirdikten sonra tevbe duasını okuyarak bir daha günaha dönmemek üzere söz vermek ve bağışlanmayı dilemek çok güzeldir. Bu şekilde nasuh tevbesi yapmış olursunuz

Tevbe istiğfar duasının Arapçası:

استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم اللذي لا الاه الاهو الحي القيوم واتوب اِليْهِ توبة عبد طالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة و لا نشوراوَاَسْاَلُهُ لتََّوْبَةَ وَلْمَغْفِرَةَ وَلْهِداَيَةَلَناَ اِنَّهُ هُوَ لتَّوّاَبٌ رَحِيمُ

Tevbe istiğfar duasının okunuşu:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

Tevbe istiğfar duasının geniş anlamı:

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

İstiğfar nedir ?

İstiğfar yaptığı kötülük ve günahlardan pişman olup bağışlanmayı dilemektir. Tirmizi’den nakledilen istiğfar duası şu şekildedir:

“Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel- kayyume ve etubü ileyh” diyenin günahları, deniz köpükleri kadar çok olsa da, affolur.

Tevbe ile istiğfar arasındaki ilişki

Tevbe ve istiğfar birbirine benzer kavramlardır. Kişinin günahından pişman olduğunu ve Rabbinden af dilediğini anlatırlar. Yukarıda görülüğü üzere tevbe duası ile istiğfar duası aynı şeylerdir. Bu nedenle tevbe ile istiğfar hep birlikte kullanılır.

Tevbe ile istiğfar arasında küçük farklar vardır. İlk fark tevbe etmek için bazı şartları yerine getirmek gerektiği istiğfarda ise sadece bağışlanma istenmesidir. Bu nedenle bu iki kavram birlikte kullanılırsa daha anlamlı hale gelmektedir. Yani hem pişman olunuyor, günaha girmemek için gerekli hazırlıklar yapılıyor hem de istiğfar edilerek bağışlanma talep ediliyor.

İstiğfarın tevbeye göre daha basit ve sık yapılabildiğini söylemeye gerek yoktur. Allah’ı her hatırladığımızda istiğfar edebiliriz. Bazen de küçük ama önemli gördüğümüz şeyler için istiğfar ederiz. Örneğin birine yardım ettik ve içimizde bir gurur veya kibir hissi belirdi.  Bu küçük hissin bize şeytani bir yola götürmemesi için istiğfar etmeliyiz. Yada iki kişi arasında adaleti sağlamak zorundayız, birinden öbürüne hak geçmemesi için biriyle olan fazla samimiyetimizin vereceğimiz karardaki adalete engel olmaması için istiğfar ederiz.

Ya da ortada bir şey yoktur, eski günahlarımız aklımıza gelir bağışlanmak için istiğfar ederiz.

Tevbe ile istiğfar arasındaki en önemli fark ise tevbeyi kişi kendisinin bağışlanması için yapar. İstiğfarda ise başkalarının bağışlanması için de dua edebiliriz. Teknik olarak zaten başkası adına tevbe etmemiz mümkün değildir. Fakat başkalarının bağışlanmasını istiğfar yolu ile talep edebiliriz.

Bu yazımızda tevbe nedir, nasıl yapılır ve istiğfar nedir, nasıl yapılır, istiğfar nedir ve tevbe ile istiğfar arasında ne gibi farklar vardır belirttik, tevbe ve istiğfar dualarını verdik. Konu ile ilgili ayet, hadisleri de yayınlarsak sanırım ki okuyucularımız için doyurucu olur:

Tövbe ile ilgili ayet ve hadisler

Tövbe ile ilgili ayetler:

“Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.”(Bakara, 2/222)

“Eğer iyi kimseler olursanız, şüphesiz Allah evbe/tövbe edenleri bağışlayacaktır.” (İsra, 17/25)

“Allah, kendisine inabe eden/samimi olarak kendisine yönelen kimseleri doğru yola iletir.” (Rad, 13/27)

“Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanmanı iste. Şüphesi o tövbeleri çok kabul edendir.” (Nasr, 110/3)

“Cennet de takvâ sahiplerine yaklaştırılır. O, zaten uzak değildir. (Onlara denir ki:) “İşte size v’ad edilen cennet budur. Allah’a yönelen ve Onun emirlerini koruyan herkes için… Görmediği halde, Rahmândan korkan ve inabe etmiş/Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir.” (Kaf, 50/31-33).

“O ne güzel bir kuldur. Gerçekten her zaman “evbe den”/ Allah’a yönelen, yakarıp yalvaran bir kimseydi.” (Sad, 38/44).

Tövbe ile ilgili hadisler:

(Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır.) [İ.Ahmed]

(Tevbe-i nasuh, günahkârın işlediği günahtan pişman olması, Allah’tan mağfiret dilemesi, bir daha böyle bir günah işlememesi demektir.) [Beyheki]

(Allahü teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istiğfar etmeden önce affeder.) [Taberani]

Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz.) [Deylemi]

(İstiğfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz.)
[Tirmizi]

(Günde 70 defa istiğfar edenin, 700 günahı affolur.)
[Beyheki]

(İstiğfara devam edeni, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır.)
[Nesai]

(Bir mümin günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse istiğfar ederse, o günahı yazmaz.)
[Hakim]

(Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca, Allahü teâlâ, tevbenizi kabul eder.)
[İbni Mace]

(Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalblerin cilası ise istiğfardır.)
[Beyheki]

(Derdinizi ve devasını bildireyim. Derdiniz, günahlar, devası da istiğfardır.) [Hakim]

(Bir günahkâr, istiğfar eder, sonra bu günahı tekrar yapar, sonra istiğfar eder. Üçüncüde yine yapar, yine tevbe ve istiğfar ederse, dördüncü defa yapınca, büyük günah yazılır.)
[Deylemi]

(Günaha devam edip, dili ile istiğfar eden, Rabbi ile alay etmiş sayılır.)
[Beyheki]

(Herkes günah işler. Fakat günahkârların en iyisi tevbe edendir.) [Hakim]

(Günahına pişman olup abdest alıp, namaz kılanı ve günahı için istiğfar edeni, Allahü teâlâ affeder.) [Nesai]

(Kıyamette, amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun!)
[Beyheki]

 

Bu yazı 1515 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak