Sabır duası

Bazen hayat gaileleri üzerimize sağanak sağanak yağar. Müslümana düşen böyle durumlarda dişini sıkıp sabretmektir. Sabretmek demek edilgen bir şekilde yaşadıklarına kayıtsız kalmak, musibetler karşısında hiçbir şey yapmamak değildir. Sabır bazen bela ve musibetler karşısında doğruluk çizisinden şaşmamak bazen de yeni musibetlerle karşılaşmamak için tedbirler alıp, başka belaların gelmemesini ummaktır.

Bazen çalışır çabalar netice beklersiniz fakat olmaz. Beklenen başarı bir türlü gelmez. Doğru bildiğin yoldan şaşmayıp azimle çalışmak ta sabır göstermektir.

İsyan etmemektir sabır. Hayır ve şerrin imtihan vesilesi olarak başımıza geldiğinin idrak edilmesi, tevekkülün doruk noktasında yaşanmasıdır.

Hiçbir şey yapmamak demek değildir sabır, tam tersine lisanı hal ile Allah’tan yardım dilemektir, dua kapısını çalmaktır.

Asr suresinde şöyle denilmektedir:

“Asra andolsun ki Gerçekten insan, ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır.”

Yani sabreden müminler kurtuluşa erecektir. Bazen yokluğa bazen de varlığa sabredilir. Evet bazen varlığa sabredilir. Zenginliğin bizi şımartmaması, gücün bizi azdırmaması için sabrederiz. Üstelik bu yokluğa sabretmekten daha zordur. Önünüze serilen haramların olanca tatlılığına rağmen Hakk’ın ipine sarılıp harama meyletmemeniz zordur.

Bu bahsettiklerimiz sabrın fiili duasıdır. Bir de sabır duası var. Hem Arapçası hem de Türkçesi aşağıdaki gibidir.

sabır duası

Sabır Duası

Sabır Duası (Arapça): Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve a’male ehli’l-yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur.
Sabır Duası (Türkçe Anlamı): Allah’ım, Sen’den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş takıylerin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen’den gereği gibi korkayım. Allah’ım, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen’den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığmayım, Sana hüsn’ü zan besliyeyim. Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk’a teşbih ederim.

 

Bu yazı 1535 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak