Kastamonu’da nereleri gezelim ?

Paylaş
 

GEZİLECEK YERLER:

KASTAMONU KALESİ :Kentin görkemli anıtlarından olan Kalenin ilk kez Bizans döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Sağlam olan iç kalenin temel kısmı Bizans, üst bölüm Candaroğulları dönemine aittir.

kastamonu kalesi

Kastamonu Kalesi-Foto:Erhan PALA

ŞEYH ŞABAN-I VELİ KÜLLİYESİ: Seyyid Sünneti Efendi tarafından 1490 Miladi yılından önce vücuda getirilmiştir. Külliye bünyesinde cami, türbe, dergah, kütüphane, asa suyu ve şadırvan ile dergah evleri mevcuttur. Vakıflar İdaresine tescillidir.

şeyh şabanı veli külliyesi

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi-Foto:Erhan PALA

Dergah Evleri: Cami ile aynı tarihlerde caminin banisi tarafından yaptırıldığı tahmin edilen dergah, 1261/1845 yılında Sultan Abdülmecid’in emriyle Kastamonu Kaymakamı Salih Ağa tarafından esaslı şekilde tamir edilmiş, alt yapılar yenilenmiş ve ihata duvarıyla külliye çevrilmiştir. Günümüze ulaşan iki konak ve ortasındaki müze binası 1318/1900 yılında Azdavaylı Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Müze olarak kullanılan ortadaki binada Hz. Pir şeyh Şaban – ı Veli’ nin özel eşyaları, dini – tarikat eşyaları ile Kastamonulu hattatlara ait hat eserleri sergilenmektedir.

dergah evleri

Dergah Evleri-Foto:Erhan PALA

Cami: Seyyid Sünneti Efendi tarafından 1490 Miladi yılından önce yaptırılmıştır. Caminin ilk şekli bilinmemektedir. 988/1580 yılında Sultan 3. Murad’ın hocası ve mürşidi Şuca Efendi, Seyyit Sünneti Efendi mescidini genişleterek bugünkü haliyle camiyi yaptırmıştır. Cami, 1702, 1748 ve 1950 yıllarında tamir görmüştür. İbadete açıktır.

Türbe: Ömer Kethüda ve Ulema ile Halk tarafından 1020 / 1611 yılında yaptırılmıştır. Sultan Ahmed’in şehzadesi Sultan Osman zamanında Ömer Kethüda yapımına başlamış, ancak yersiz harcama ve israf bahanesiyle Nasuh Paşa tarafından idam edilince inşaat yarım kalmıştır. İki yıl sonra ulema ve halkın katkıları ile tamamlanmıştır. Türbeye doğu tarafından açılan tali kapı, Vezir Kurşuncu zade tarafından 1028/1618 yılında yaptırılmış ve harem denen bir bölüm eklenmiştir.

Kütüphane: Türbe ile aynı tarihlerde yapılmıştır. Dolayısıyla banisi de türbenin banileri olmalıdır. Günümüzde alt katı ibadethane, üst katı ise dernek odası olarak kullanılmaktadır.

Asa Suyu: Mehmet Feyzi Efendi: “ Nuh Tufanı’nda Cebrail (A.S.) Kabe civarından dört avuç toprak alarak dünyanın dört ayrı yerine atmıştır. Bu yerlerden birisi de Hz. Pir civarıdır. Nitekim bölgenin taşlık yapısı Mekke kayalıklarına benzediği gibi ASA SUYU’ nun tad ve kokusu da ZEMZEM ile aynıdır” demiştir.

Şadırvan: Fatma Hanım tarafından 1318 / 1900 yılında yaptırılmıştır. 1318 yılının Recep ayının ilk gününde yaptırıldığı rivayet edilmektedir.

KASTAMONU EVLERİ: İl merkezinin Akmescit, Hepkebirler, Atabey ve İsmailbey mahallelerinde özgünlüğünü yitirmemiş, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı sivil mimarisi örnekleri bulunmaktadır.Bu tür geleneksel evleri, il merkezindeki kadar yoğun olmamakla birlikte, Taşköprü, Küre, İnebolu, Araç ve Abana gibi ilçelerin eski mahallelerinde de görmek mümkündür.

kastamonu evleri

Kastamonu evleri-Foto:Erhan PALA

İSMAİL BEY HANI (KURŞUNLU HAN)

Kastamonu’da, Aktarlar Çarşısında bulunan bu hanın kuzey ve güneyinde olmak üzere iki kapısı vardır.

YAKUP AĞA KÜLLİYESİ

Kastamonu’ da Osmanlı İmparatorluğunun ihtişamını yansıtan bir eser gösterilmesi gerekirse bu hiç şüphesiz Yakup Ağa Külliyesidir. Coğrafi konumu, göz alıcı güzelliği ve mimarî zerafeti ile şehrin

her tarafından bakanlara gülümseyen bir kutup yıldızıdır.

Külliyeyi oluşturan yapılardan cami;  Yavuz sultan Selim Han’ ın hocası Halimi Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Zaman içersinde harap olan caminin onarımı esnasında iki medrese, imaret ve sıbyan mektebi eklenerek külliye haline getirilmiştir. 1547 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Hazine Reisi Yakup Ağa Halimi Çelebi’nin yaptırmış olduğu camiyi ihya ederken çevresine  iki medrese, imaret ve sıbyan mektebi ekleyerek burasını bir külliye haline getirmiştir.

NASRULLAH CÂMİİ: 1506’da Osmanlılar döneminde Yakupoğlu Nasrullah Kâdı tarafından yaptırılmıştır. Kastamonu’da Osmanlılar devrinde yapılan ilk câmi olup, ilin en büyük câmiidir. Çeşitli dönemlerde gördüğü tamirâtlar yüzünden o günkü özelliğini kaybetmiştir.

SAAT KULESİ: 1885 yılında Vali Abdurrahman Paşa tarafından yaptırılan Kastamonu Saat Kulesi, 128 yıldır zamana tanıklık etmektedir. Kastamonu’da 1883-1891 yılları arasında valilik yapan Abdurrahman Paşa tarafından Saray Üstü Tepesi’nde inşa ettirilen saat kulesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında bulunmaktadır. Tarihi kule, şehrin panoramik fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir.

KASTAMONU – ILGAZ – KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ : İl kuzeyden Küre ( İsfendiyar) Dağları, güneyden Ilgaz Dağı ile çevrelenmiş olduğundan, kış mevsiminde bol kar almaktadır. Gerek arazi özellikleri, gerek bol kar yağışı almasından dolayı kış turizmi için çok rağbet görmektedir.

Konumu : Büyük bölümü Kastamonu İli sınırları içinde kalmak üzere Çankırı İl sınırlarına da girmektedir. Kastamonu – Ankara karayolu güzergahındadır. Tesisler kesimi anayola 1.5 km mesafede kalmaktadır. Ilgaz Dağı üzerinde bulunmaktadır. Kastamonu İl Merkezine 40 km mesafededir.

Ulaşım : Ankara – Kastamonu Karayolu üzerinde mutad araçlarla gelmek istenildiğinde, tesisler servisleri ile anayoldan karşılayarak almaktadır. İl merkezinden tarifeli karşılıklı minibüsler çalışmaktadır. Ayrıca tur otobüsleri ve özel vasıtalarla sağlanmaktadır.

Diğer Yerleşim Merkezlerine Uzaklığı : Kastamonu’ya – 40 Ankara’ya – 200 İstanbul’a – 475 km’dir. İstanbul’dan karayolu ile gelinmek istenildiğinde E-5 karayolundan Gerede – Çorum hattının Kastamonu – Ankara yolu ile Ilgaz İlçesi kesiminde kesiştiği kesimden 20 km kuzey (Kastamonu istikametine devam edildiğinde ulaşılabilinmektedir. En yakın hava alanı 200 km uzaklıkta Ankara Esenboğa Hava alanıdır.

Tabii Özellikleri : Ilgaz Dağının 1050-2000 mt arasında yükseklikte bulunmaktadır. Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içindedir. Kurulduğu açık alanın toplam uzunluğu takribi 1500 mt, genişliği 100 mt civarındadır. Çevresi köknar, çam ormanlı ile örtülüdür. Aynı zamanda piknik, avcılık, safari, yürüyüş gibi çok çeşitli turizm imkanları da bulunmaktadır.

Konaklama ve Mekanik Tesisler : Kayak merkezinde 800 mt ve 1500 mt uzunluğunda iki adet kayak pisti bulunmaktadır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne ait (1) adet çift oturaklı telesiyej tesisi çalışmaktadır. Üst istasyonu1995 mt, alt istasyonu1850 mt irtifada dır. Tesisin uzunluğu 693 mt, kapasitesi ise 688 kişi / saattir.

Ayrıca (1) adet teleksi tesisi mevcuttur Hat boyu 950 mt, kapasitesi ise 800/1000 kişi saattir.
Telesiyej alt istasyonu yakınında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait (1) tesis ile (1) adet özel teşebbüs konaklama tesisi bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan özel teşebbüs tatil köyünün bir bölümü hizmete açılmıştır. Ayrıca Ankara Üniversitesine ait Ilgaz Tesislerinde resmi ve sivil ziyaretçilere hizmet vermektedir. Kayak Merkezinde toplam (666) yatak kapasitesi mevcuttur.

Sağlık ihtiyaçları için, sezon sırasında ambulans ve sağlık ekibi görevlileri bulunmaktadır. Telefon ve GSM haberleşmesi kesintisiz sürmektedir. Kastamonu – Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Kastamonu – Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi mevzii imar planı çalışmaları tamamlanmış olup, onay beklemektedir. Bu planlama ile daha geniş ve başka kesimlerde (Hacet Tepesi Mevkiinde) kış sporları için yapılanma ve konaklama tesisleri kurma imkanları ile genişlemesi sağlanmış olacaktır.

ılgaz dağları

Ilgaz Dağları-Foto:Erhan PALA

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI :

Konumu : Batı Karadeniz Bölgesinde, Kastamonu ve Çankırı İlleri sınırları içinde bulunmaktadır

Ulaşım : Ankara – Çankırı – Kastamonu Devlet Karayolu Milli Park içinden geçmektedir. Kastamonu il merkezine 40 km, Ankara’ya 200 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kaynak Değerleri : Orta Anadolu’dan Kuzey Anadolu’ya geçiş kuşağında yükselen Ilgaz Dağı yöresinin arazi yapısı genellikle serpantiler, şiştler ve volkanik kayaçlardan meydana gelmiştir. Sahada yer yapısı kadar dağ oluşum hareketleri yönünden de ilgi çekici örnekler bulunmaktadır.Türkiye’nin en uzun ve hareketli kırık hattı olan Kuzey Anadolu Fayı,Ilgaz Dağının güney eteklerinden geçmektedir. Saha değişik karakterlerde vadiler, sırtlar ve doruklardan meydana gelmiştir. Ayrıca üst değerde peyzaj özellikleri sunan jeoformolojik bir yapıya sahiptir.Ilgaz Dağının eteklerinden doruklarına doğru gelişen karaçam, kızılçam, köknar hakim ağaç türlerinden meydana gelen bitki örtüsü, Zengin orman altı topluluğu ile desteklenmektedir. Bol ve bütün yıl akışlı akarsuları ile zengin bitki örtüsünün oluşturduğu şartlar karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi, yaban hayatı türlerine uygun yaşama ortamı sağlamaktadır.

Ayrıca dünyada nadir bulunan bitki çiçek türlerinden (endemik) sayılı olanlarını görmek mümkün olabilmektedir.Milli parkın diğer önemli bir kaynağı da kış sporları imkanıdır. Ilgaz Dağının bu doğal ve rekreasyon kaynakları milli parkın ana kaynak değerlerini oluşturmaktadır.

Görülmesi Gereken Yerler: Jeolojik ve jeoformolojik oluşumları, heybetli orman dokusunun oluşturduğu peyzajın çeşitliliğini görmek mümkündür. Kayak sporu yapmayı ve izlemeyi sevenler içinde Ankara Konağı diye adlandırılan saha cazibe noktasıdır.

Mevcut Hizmetler : Ankara il merkezine en yakın kayak sporu merkezi milli park içindedir. Ayrıca sahada doğal yürüyüş çadırlarla ve karavanlarla kamp yapma imkanı ile günübirlik aktiviteler için uygun imkanlar mevcuttur.

Milli park sınırları içindeki Baldıran Vadisinde Karasu Deresi üzerinde alabalık üretme istasyonları ve avlanma göletleri hizmete açıktır. 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiler bu sahada sportif olta balıkçılığı yapabilecekleri gibi yılın her günü isteklerine göre üretim istasyonlarından balık alma imkanına sahiptir.

Milli park içinde olan Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezinde 800 mt uzunluğunda kayak pisti ile 1500 mt uzunluğunda iki adet telesiyej ve teleksi tesisi çalışmaktadır.

Konaklama : Milli parka gelen ziyaretçilerin yeme – içme ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere park içinde Kastamonu İl Sınırları kesiminde özel işletmede ikmal inşaatı devam eden bir tatil köyü ve sosyal tesisleri özel işletmede bir otel ve kamuya ait Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Tesisleri ile Ankara Üniversitesi Ilgaz Tesisleri bulunmaktadır. Tesisler toplam ( 666 ) yatak kapasitesine sahiptir.

Hazırlayan: Şehir Plancısı Erhan PALA

Bu yazı 1063 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak