İmamı Azam kimdir?

Adı Numan olan İmamı Azam (rahmetullahi aleyh) 80 (699) yılında Kufe’de doğmuş ve 150’de (767) Bağdat’ta vefat etmiştir. Babası Hz.Ali’nin (Radiyallahu anh) hizmetinde bulunmuş ve kendi nesli için onun duasını almıştır. İmamı Azam!ın annesi, eşi Sabit öldükten sonra İmam Cafer-i Sadık (radıyallahu anh) ile evlenmişti. İmamı Azam bu muhterem zatın yanında yetişmişti. Ashabı kiramdan birkaç zatı görmüş olmak şerefini kazanmıştır ki bunlardan biri de Enes bin Malik’tir (Radiyallahu anh).

Geçimini ticaret ile sağladı. Hicri ikinci asrın müceddidi kabul edilir. 600.000 fıkhi meseleye dair içtihadı olduğu söylenir. 4000 talebe yetiştirmiştir ki bunların arasında güçlü müctehidler vardır. Fakat hepsi de esas bakımından hocalarına uymuş, Hanefi mezhebinin fıkıh alimlerinden sayılmışlardır. Saltanat sahiplerinin talepleri doğrultusunda fetva vermediği için hapsedilip zulme uğrayan İmamı Azam’ın mezhebi günümüze kalan dört mezhebin en yaygınıdır.

Bu yazı 763 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak