Hacet Namazı Duası

Hacet namazı Müslümanların önemli veya çok arzuladıkları bir şeyin gerçekleşmesi için kıldıkları bir namazdır. Namaz kılması mekruh olan vakitler dışında kılınabilir. Namaz kılması mekruh olan vakitler güneş doğması ile kırkbeş dakika sonrası arasındaki zaman dilimi, öğle vakti ile kırkbeş dakika öncesi zaman dilimi ve akşam ezanı vakti ile kırkbeş dakika öncesi arası zaman dilimidir.

Hacet namazının belli bir vakti yoktur ama Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, Cuma günü, Ramazan veya kandiller tercih edilebilir.

Esas itibariyle Müslümanlar herhangi bir vakit namazı sonrasında da dua ederek arzularını bildirebilirler. Hatta namaz kılmasalar da Yaratan’a el açıp dua edebilirler. Yani Allah’tan bir şey istemek için Hacet Namazı kılmaya gerek yoktur. Bununla birlikte Hacet Namazı dinde yer alan bir namazdır. Zorunlu değildir, nafile olarak kılınır. Hacet namazının nasıl kılındığı ve namazdan sonra hangi duanın okunduğu hakkında Peygamberimiz (sas) den rivayet gelmiştir. Onun (sas) dediği gibi kılmak ve dua etmek daha makbuldür.

Bazen akla acaba dünyevi şeyler için de Hacet Namazı kılınabilir mi sorusu gelebilir. Bizi yoktan var eden, bizi yaşatan daha sonra da bizi yanına alacak olan Rabbimizin ihsanı boldur. Ondan hem dünyevi hem de ahiretle ilgili taleplerimiz olabilir. Bununla birlikte dua ederken “hayırlısını istemek” lazımdır. Çünkü bazen istediğimiz şeyler bizim için hayırlı olmayabilir. Bu nedenle “Allah’ım hayırlısı ise senden şunu istiyorum” demek daha uygundur.

Hacet Namazının kılınmasında belli bir sınır yoktur. Rabbimiz gene gene aynı namazı kıldığımız için bizi cezalandırmayacaktır doğal olarak. Bununla birlikte kazaya kalmış namazlarımız varsa onları kılmak daha iyidir. Çünkü onları kılmak farzdır. Hacet namazı kılmadığımız için bizden hesap sorulmaz.

Hacet namazı iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Efendimiz’den (sas) edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha’dan sonra üç defa Ayete’l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Namazın bitiminde Allah’a hamd ve sena, Peygamber Efendimiz’e (sas) de salat ve selamdan sonra hacet duası olarak bilinen şu dua okunur:

“Allahümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a’mele ehli’l yakîni ve münâsahete ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r–rağbeti ve teabbüde ehli’l-vera’i ve irfâne ehli’l-ilmi hattâ ehâfek. Allahümme innî es’elüke mehâfeten tahcizünî an ma’siyetike hatta a’mele bi-tâatike amelen estehikku bihî rızâke ve hatt’a ünâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke’n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fî’l-umûri husni zannın bike. Subhâne hâlikı’n-nûr.”

Duanın anlamı ise şöyle: “Allah’ım, Senden hidayet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, haşyet ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin talebini, verâ ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, Senden gereği gibi korkayım. Allah’ım Senden öyle bir korku isterim ki, o beni Sana isyandan men etsin. Tâ ki, Sana itaat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin rızana ereyim. Senden korkarak tevbeyle Sana döneyim. Sırf Senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim. Her işte Sana güvenip Sana dayanayım. Sana güzel zan besleyeyim. Nûrun yaratıcısı Allah’ı teşbih ederim.” Kimi kaynaklarda hacet namazının kılınma vakti yatsı namazından sonra olarak geçse de kişi kendi halet-i ruhiyesine göre anlık bir sıkıntıya düştüğünde ya da Allah’tan herhangi bir dileği olduğunda bu namazı kılabilir.

Bu yazı 1015 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak