Hacet namazı nasıl kılınır ?

Kolaylıklarla dolu olan dinimizde bize ne şekilde ibadet edileceği, nasıl dua edileceği bildirilmiştir. İnsanların bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve ihtiyaçları vardır. Bazen çok istedikleri şeyler olur. Dinimiz bu konuda da bize yol göstermiştir.

Bir şeyi çok isteyen kişi isteğine kavuşmak için hacet namazı kılabilir. Hacet namazının nasıl kılınacağı, hangi dua ve surelerin okunacağı Peygamberimiz (sas) vesilesiyle bize bildirilmiştir. Üç aylarda bulunduğumuz şu kutlu zaman dilimi hacet namazı kılmak için bize davetiye çıkarmaktadır. Rahmeti geniş, bağışlaması bol olan Rabbimizden taleplerde bulunmak için hacet namazı kılabiliriz.

Hacet namazının kılınışı  zor değildir, bir vakit namazının ardından kılabilirsiniz. Bununla birlikte yatsı namazından sonra kılınmasını tavsiye edenler de vardır. Özellikle kandil gecelerinde, gündüzünü oruçlu geçirdiğimiz akşamlarda, Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gecelerde rahmet ve bereket kapıları daha da açılır bu zamanlarda hacet namazı kılınabilir.

İlla ki ahirete dair olmasına gerek yok, dünyevi şeyler için de hacet namazı kılabiliriz. Yeter ki makul ve makbul taleplerimiz olsun, günah olan şeyleri istemeyelim. Hacet namazını kılarken kulluk bilincinde olmalı, Rabbimizin azametini düşünerek saygı ve huşu içinde kılmalıdır.

Hacet namazı Peygamberimizden rivayet edildiği şekilde şöyle kılınır:

Hacet namazı iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Efendimiz’den (sas) edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha’dan sonra üç defa Ayete’l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha’dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Namazın bitiminde Allah’a hamd ve sena, Peygamber Efendimiz’e (sas) de salat ve selamdan sonra hacet duası olarak bilinen şu dua okunur:

“Allahümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a’mele ehli’l yakîni ve münâsahete ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r–rağbeti ve teabbüde ehli’l-vera’i ve irfâne ehli’l-ilmi hattâ ehâfek. Allahümme innî es’elüke mehâfeten tahcizünî an ma’siyetike hatta a’mele bi-tâatike amelen estehikku bihî rızâke ve hatt’a ünâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke’n-nasîhate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fî’l-umûri husni zannın bike. Subhâne hâlikı’n-nûr.”

Duanın anlamı ise şöyle: “Allah’ım, Senden hidayet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, haşyet ehlinin ciddiyetini, rağbet ehlinin talebini, verâ ehlinin ibadetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, Senden gereği gibi korkayım. Allah’ım Senden öyle bir korku isterim ki, o beni Sana isyandan men etsin. Tâ ki, Sana itaat ile öyle amel edeyim ki, onunla Senin rızana ereyim. Senden korkarak tevbeyle Sana döneyim. Sırf Senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim. Her işte Sana güvenip Sana dayanayım. Sana güzel zan besleyeyim. Nûrun yaratıcısı Allah’ı teşbih ederim.” Kimi kaynaklarda hacet namazının kılınma vakti yatsı namazından sonra olarak geçse de kişi kendi halet-i ruhiyesine göre anlık bir sıkıntıya düştüğünde ya da Allah’tan herhangi bir dileği olduğunda bu namazı kılabilir.

Bu yazı 1057 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak