Günün duası

Kovulmuş şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah’a sığınırız.

Hamd alemlerin rabbi Allah’a mahsustur. Kerim ve Halim olan, yüce arşın sahibi, göklerin, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi, her türlü noksanlıklardan uzak Allah’ım, salat ve selam peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in üzerine olsun.

Allah’ım, bizi sen yarattın, biz senin kulunuz. Dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyoruz. Rahmetin adına yardımlarını talep ediyoruz, ey celal ve ikram sahibi Allah’ım; senin kudretinin altındayız, varlığımız senin elindedir. Hakkımızdaki hüküm geçerlidir. Hakkımızda verdiğin her hüküm adaletlidir. Ya’ Rab hiçbir zaman bize senin bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. Bize bir zarar dokunduracak olursan onu senden başka giderecek yoktur ve eğer bize bir hayır dilersen o zaman senin hayrını engelleyebilecek kimse yoktur. Sen lütfunu dilediğin kuluna nasip edersin. Sen çok yargılayıcı ve çok esirgeyicisin. Sen insanlara rahmetinden neyi açarsan artık onu tutacak ve kısacak olan yoktur. Her neyi de tutar kısarsan onu da senden sonra salacak yoktur. Sen çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibisin.

Allah’ım bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazabına uğrayanlarınkine değil, bizi ateş azabından koru, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır. Ey Rabbimiz! Unutur yada yanılırsak bizi sorumlu tutma, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Bizi affet bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. İşittik ve itaat ettik, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Kalplerimizi eğriltme, günahlarımızı bağışla Allahım.

Ey mülkün sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü de geceye sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin. Bizim günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla. Sen gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri boşuna yaratmadın. Düşünüp öğüt almamız için yarattın. Kıyamet günü bizi rezil etme, kitabımızı önümüzden ve sağımızdan ver. Ey Rabbimiz bizi rızıklandır, sen rızıklandıranların en hayırlısısın. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Biz mutlaka sana döneceğiz. Dünya hayatı sırf senin bir imtihanındır, onunla dilediğini sapıtırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin bizi bağışla bize acı. Bizim için dünya ve ahirette iyilik ver. Azabını dilediğin kimseye uğratırsın, Rahmetin ise her şeyi kapsamıştır, bize de rahmetini lütfeyle yarabbi. Biz sana tevekkül edenlerdeniz. Allah’ım şüphesiz biz senden hakkında bilgimiz olmayan şeyi istemekten sana sığınırız. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan şüphesiz ziyan edenlerden oluruz.

Rabbimiz! Bizi namaza devam eden kimselerden eyle, soyumuzdan da böyle kimseler yarat. Hesap görülecek günde bizi, ana-babamızı ve inananları bağışla. Rabbimiz tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sende onlara merhamet et ve acı. Gireceğimiz yerlere doğruluk içinde girmemizi, çıkacağımız yerden de doğruluk içinde çıkmamızı nasip eyler. Katından bize yardımcı bir kuvvet ver. Katından bize rahmet ver. Doğru yola ulaşmamızı, Salih ameller işlememizi sağla. Rabbimiz! Gönlümüze ferahlık ver. İşimizi kolaylaştır. İlmimizi artır. Rabbimiz başlangıçta yaratmayı yapan ve sonrada tekrarlayacak olan sensin, bu sana göre kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar senindir. Sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Rabbimiz! Şeytanın vesveselerinden sana sığınırız. Bizi bağışla merhamet et, çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz bize ve ana-babalarımıza verdiğin nimetlere şükürler olsun. Bizi salih ameller işlemeye sevk et bizi rahmetinle Salih kulların arasına kat. Senin göndereceğin hayra muhtacız.

Allah’ım;

Sen kendisinden başka ilah olmayansın, idrak edilmeyen ve edilebilen her şeyin alimi sadece sensin. Sen özünde ve işinde merhametlisin, varlığın mutlak hakimisin. Kutsalın kaynağısın, mutlak kurtuluşun ve huzurun membaısın. Güven ve iman veren sensin, mutlak otorite sahibisin. Mutlak üstün ve yüce olan, her şartta iradeni yürütensin. Büyüklüğünde sınırsız olansın. Eşsiz yüce olan sensin. Mutlak yaratansın, var ettiğin ilk örnekleri yaratan ve yarattığın ilk örneklere suret giydirensin. En güzel nitelikler ve tüm mükemmellikler sana mahsustur. Göklerde ve yerde olan her şey senin adına hareket eder. Çünkü sen her işinde mükemmel olan ve her hükmünde tam isabet edensin.

Rabbim; yarattığın her şeyin şerrinden aklı ve iradeyi bastırdığı zaman zehirli zifiri bir cehalet karanlığının şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, insanların kalbine fısıldayan; ister görünmeyen – bilinmeyen, ister görünen – bilinen türden sinsi ve sinsik vesvese kaynağının şerrinden sabahın ve insanlığın sahibi ilah olan sana sığınırım.

Allah’ım sen benim Rabbimsin. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum, gücüm yettiğince sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. Yaptığım kötülüklerin şerrinden ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin, üzerindeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, bunların senden olduğunu kabul ederim. Aynı şekilde günahımı da kabul ve itiraf ederim. Beni bağışla çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz, hastalıktan, bunamaktan, faydasız ilimden ve her türlü kötülükten sana sığınırım. Senden sağlık, rızık, affedilme mutluluk ve iman isterim.

Kaynak:Ali Tekin GÖKÇEK

 

Bu yazı 1123 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir adet yorum var.

  1. ali gezen dedi ki:

    Amin..

Bir yorum bırak