Çocuk sahibi olmak isteyenler için dua örnekleri

Paylaş
 

Çocuk sahibi olmak her evli çiftin istediği bir şeydir. Çiftler bazen çocuk sahibi olmak için çeşitli yollar deneseler de başarılı olamayabilirler. Bu durumu bunu keder haline getirmek, aynı konu üzerinde ısrarla durmak doğru değildir. Çocuk isteyenler tedavinin yanı sıra aşağıdaki dua örnekleri ile Allah’tan çocuk isteyebilirler.

Bu dualar Kuran’ı Kerim’de geçen bazı ayetlerdir.

1. Arapçası:İnne rabbeke hüveI hallâkul alim. (Hicr, 15/81)

   Anlamı :Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir demektir. Bu ayet gecele­ri 1267 defa tekrar edilir ve üç ay boyunca her gece okunur.

2. Arapçası :Fallâhu hüvel veliyyü ve hüve yuhyi. (Şura, 42/9)

     Anlamı :Muhak­kak ki Allah dosttur ve yaratandır demektir. Bu ayetin eşlerin birlikte olmadan önce okuması gerekir. Her seferin de bir kere olmak üzere 289 sefer okunur.

3. Arapçası :HüvaIIahül hâlikul bâriu (Haşr, 59/24)

     Anlamı : O yaratandır ve yok­tan var edendir demektir. Bu ayet 1054 defa okunur.

Ayrıca çocuk yapmaya karar veren herkesin birleşme öncesinde üç kere ihlâs sûresini okuduktan sonra şu duayı okuması tavsiye edilir.

Arapçası : Allahümmec alnî min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutîaten şeklindedir.
Anlamı :
Manası Allah’ım, bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle demektir.

Kaynak:Bilal Eren/Açıklamalı Büyük Dua Hazinesi, sayfalar 165 ve 166

Bu yazı 8050 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak