Bereket duası

Paylaş
 

Ekonomik sıkıntının hayatları felaketlere götürdüğü günümüzde artık hiçbir şeyin bereketinin kalmadığından bahsedilmektedir. Bize takdir edilen rızkın elde edilmesi için helalinden çalışılması ve bereket duası ile Rabbe müracaat edilmesi başlı başına ibadetlerdendir.

Bereket duası bazen ezberlemek için uzun geliyor. Bu nedenle Peygamberimizin (SAS) hadislerinde yer alan bereket dualarını yazının altına ekledim. Bunları okumak ve ezberlemek kolaydır.

Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla’dan istiyoruz. Rızkımızın bilhassa helâl olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydasını yakında inşallah görürüz. En etkili dualar Allah (cc)’nin isimleri ile yapılan dualardır. aşağıdaki dua Yaratıcı’nın güzel isimleri ile başlar ve bereket talebi ile devam eder.

Bereket Duası 1

Okunuşu:

“Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

 Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.”

Peygamberimiz bereket için hangi duaları yaptı ise rızkın bollaşması için o duaları yapmak daha makbuldür.

Bereket Duası Kısa 1

Okunuşu: “Allâhümmeğfirlî verhamnî vehdinî ve ‘âfinî verzüknî.”

Anlamı: “Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni âfiyette daim eyle ve bana merhamet et.” (Müslim, Zikir ve Dua, 35)

Allah resulü bu bereket duasında aziz Allah’tan beş şeyi talep etmektedir.

-Mağfiret yani evvelden yapılan hata, kusur ve günahların affedilmesi,

-Merhamet, yani istemli veya istemsiz cürümlerimize karşı bağışlayıcı olması, bize af yolu ile yaklaşması.

-Âfiyet, yani iç huzuru ve esenlik vermesi.

-Hidayet, yani doğru yolu ve imanı nasip etmesi.

-Rızık yani helalinden mal, mülk, azdırmayacak servet vermesi.

Peygamberimiz bu duada aynı zamanda İslâmî açıdan dünyevî ve uhrevî mutluluk sebeplerini de saymaktadır. Demek ki bir Müslüman çalışmasını bunlar için yapmalıdır.

Bereket Duası Kısa 2

Okunuşu: “Allâhümme kanni’nî bimâ razektenî ve bâriklî fîhi ve ahlif ‘aleyye külli ğâibetin-lî bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

Bu bereket duasında Peygamberimiz (SAS), kendisine helal rızık vermesini, verilen bu rızkı da bereketli, tükettiği nimetin yenilerini ve daha iyilerini vermesini ve kendisini kanaatkâr yapmasını Allah’tan istemektedir.

Yukarıdaki bereket duaları bereket kapılarını tıklatır ama sadece dil ile dua okumak eve bereket getirmek. Helal rızık isteyen ve kendine verilen rızktan azami derecede istifade etmek isteyen, yani malının bereketini görmek isteyen kişilerin şunları da yapmalıdır:

Dua ederken ettiği duayı düşünmek: Tefekkür en önemli ibadetlerdendir. Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de defalarca “akıl etmez misiniz, düşünmez misiniz” uyarıları vardır. Dua edip ne manaya geldiğini idrak etmemek kuru bir ibadettir. Hiç kuru ekmek ile suya öğünü geçirmeyle sulu yemek yemek bir olur mu ? İşte dua da böyledir. Ne dua edilirse, o duanın ne manaya geldiğini düşünmek gerekir. Örneğin bereket duasında geçen Allah’ın isimleri ne manaya gelir, biz neden o isimlerle dua ediyoruz, bunları düşünmek gerekir. Bereket ile birlikte neden af ve mağfiret diliyoruz, bunu düşünmek gerekir. Bereket duasının daha makbul olması için günahları düşünmek ve tövbe etmek gerekir.

Günahlara tövbe etmek: Peygamberimiz (SAS) kendisinden malları için bereket duası etmesini isteyen kişilere bazen istiğfar etmelerini, günahlardan uzaklaşmalarını söylemiştir. Demek ki günahtan kaçmak başlı başına bir bereket sebebidir.

Eli açık olmak, eli delik olmamak: Bazen Allah (cc) bir kişinin rızkını diğerinin içine koyar. Çalışır kazanırsınız, elde ettiklerinizi çevrenizdekilere harcarsınız. Eli açık kişilerin rızıkları da boldur. Elde ettiklerini hayır yolunda harcarlar, harcadıkları geri gelir. Evde bereket olsun istiyorsanız evde misafir ağırlamalı, yetim doyurmalı, muhtaca borç veya sadaka vermek gerekir. Siz verdikçe rızkınız daha da bollaşacaktır. Ama bir de eli delik diye bir kavram vardır. İsraf etmek veya malı günah yolunda harcamak bereketi uçurur gider. Bollukta saçıp savuranların, darlıkta ne dostları ne de malları olur.

Helalinden kazanmaya azmetmek: Haram malın bereketi olmaz. Bir çuval helal mala bir gram haram karışırsa bir çuvalın tamamı helak olur. Haram konusunda gevşeklik yapanlar iğneyle kuyu kazarlar daha sonra bakmışlar ki o kuyu bir çırpıda toprak dolmuş, emekler zayi olmuş. Evde bereket için sıfır haram, bol istiğfar politikası lazımdır. Haram malla cami de yaptırılmaz, çocuk da okutulmaz. Ama kafirlerle fasıkların durumu ayrıdır. Onlar alacağını bu dünyada peşin istedikleri için ufak tefek iyilikleri karşılığında Rabbimiz onlara ödemeyi peşin yapar. Ne kadar harama dalarlarsa dalsınlar malları gene artar. Ama o malların öbür tarafa hayrı dokunmaz.

Çalışmak ama hırs yapmamak: Tek başına dua ile bereket olmaz, çalışmak terlemek de gerekir. Ama hırs bereketi kaçırır. Hırs nedir ? Hırs eline geçene razı olmamak, kaderde takdir edileni, hayır mı edecek, şer mi getirecek demeden istemektir. Mümin çalışmakta ve istemekte itidalli olmalı. Çalışana Allah verir. Allah’ın verdiğini azımsayana verdiğini de alır.

Fesat olmamak: Herkesin takdir edilmiş bir rızkı vardır. Kimine fazlası, kimine azı hayırlıdır. Elindekindekiyle mutlu olmayıp başkasının malına göz dikenin evinde bereket olmaz.

 

 

 

 

 

Bu yazı 1497 kere okundu.
  • Site Yorum

2 adet yorum var.

  1. ömer dedi ki:

    Sayfanızda yemek duası altında bereket duası bölümü var. çok güzel paylaşmışsınız. Hem arapça hem türkçesi var. fakat arapça olarak verdiğiniz dua ile türkçe okunuşu tamamen birbirinden farklı. Daha dikkatli paylaşımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Bir yorum bırak

Bunlar da ilginizi çekebilir