Baş Ağrısı İçin Dua Nihat Hatipoğlu

Paylaş
 

En hayati uzvumuz olan başımız, ağrıdığında da ciddi derecede sıkıntı verebilir. Özellikle migren hastaları bunu iyi bilirler. Baş ağrısı psikolojik sebeplerle de oluşabilmektedir. Sebebi ne olursa olsun baş ağrısı ciddi bir sorundur.
Sayın Nihat Hatipoğlu hocamız baş ağrısı için okunacak duayı aşağıda yer alan videoda okuyor.Nihat Hatipğolu son yıllarda halkın sevgisini kazanmış duayen isimlerden. TV programları ve söyleşileri büyük ilgi görüyor. Biz de baş ağrısı ile ilgili bu makalemizde onun okuduğu baş ağrısı duasına yer vermek istedik.
Günlük hayatta baş ağrısının en büyük sebebi cep telefonları ve bilgisayarlar. Radyasyon yayan ve gözleri uzun süre meşgul eden bu cihazlar fazla kullanıldığında baş ağrısı yapıyor. Ayrıca susuzluk, açlık ve stres de baş ağrısını tetikleyebiliyor. Baş ağrısından muzdarip olan kimseler bu hususlara dikkat etseler daha iyi olur.

Baş ağrısı için okunan diğer dualar da aşağıdadır.
Baş Ağrısı İçin Dualar Arapça Ve Türkçe Meali;
“Bismillahirrahmanirrahim”
Bismillahil kebir. neüzü billahil azimi min şerri ırkın na’ar. Ve min şerri harrin nar.
“Büyük Allah’ın adıyla, zonklayan her damarın şerrinden ve cehennem ateşinin hararetinin şerrinden yüce Allah’a sığınırız.”
Resulullah (s.a.v.) buyurdular; Bir uzvun ağrıdığı zaman ağrıyan yerin üzerine koy ve Önce 3 kere bismillah 7 defa da;
“Bismillahirrahmanirrahim”
Euzü billahi ve kudratihi min şerri ma ecidü ve ühaziru
“Hissetmekte olduğum ve sığınıp, sakınmaya çalıştığım şeyin şerrinden Allah’a ve O’nun kudretine sığınıyorum.”
“Bismillahirrahmanirrahim”
Allahümme rabbi’n-naşi ezhibi’lbe’se işfi. Ente’ş-şafi. La şifae illa şifaüke. Şifaen la yüğadiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke’leke adüvven ev yemşi leke ila salatin.

“Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Şifa ver! Şifa veren ancak Sen’sin! Sen’den başka şifa verecek kimse yoktur! Allah’ım! Şu kuluna şifa ver ki, senin bir düşmanına acı versin veya Senin rızanı kazanmak için namaz kılmak üzere yürüsün.”
“Bismillahirrahmanirrahim”
Bismillahi erkike min külli şey’in yü’zike min şerri külli nefsin ev aynü hasidin. Allahümme yeşfike bismillahi erkike.
“Sana ıstırap veren her şeyden, her kıskanç nefisten, her hasetçi gözden Allah’ın adıyla sana şifa dilerim. Allah sana şifa versin. Allah’ın adıyla sana şifa dilerim.”
“Bismillahirrahmanirrahim”
Bismillahi erkike vallahu yeş fike min külli dain fike min şerri’n-neffasati fi’l-ukadi ve min şerri hasidin iza hased.
“Allah’ın adıyla sana okuyorum, sende olan her hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin şerrine, haset ettikleri zaman hasetçilerin şerrine karşı Allah şifa versin.” (veya şifayı verecek olan Allah’tır).
“Bismillahirrahmanirrahim”
Bismillah! erkike, min külli şey’in yü’zike, min şerri külli nefsin ev aynin hasidin. Ailahu yeşfike, bismillahi erkike.
“Allah’ın adıyla, sana eziyet veren her şeyden, her canlının şerrinden yahut her hasetçinin gözünden seni Allah’a sığındırırım. Allah sana şifa verir. Allah’ın adıyla seni Allah’a sığındırırım.”
“Bismillahirrahmanirrahim”
üizüke billahi’l-ehadi’s-samedi ellezilem yelid ve lem yuied ve lem yekun Jehu küfüven ehadün min şerri ma tecidü.
“Duyduğun hastalığın şerrinden, doğmayan, doğrulmayan, kendisine hiç bir şey denk olmayan, her şey kendisine muhtaç olan eşsiz bir Allah’a seni sığındırırım.”
“Bismillahirrahmanirrahim”
Lev enzelna hazel kur’ane ala cebelil-leraeytehu khaşian(m)-mütesaddian(m)-min haşyetillah. Ve tilkel emsalü nadribuha linnasi leallehum yetefekkerun. Hüvallahüllezi la ilahe illa hu. alimül ğaybi veş-şehadeti hüver-Rahman-ür-Rahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hu. El Melik’ül Guddus-üs-Selamü’l Mü’minül Müheyminül Azizül Cebbarül Mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikün. Hüvallahül bariül musavviru lehul esmaül hüsna. Yüsebbihu lehu ma fis-semavati vel’ard. Ve hüvel Azizul Hakim.
“Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile”
“Biz bu Kuran’ı bir dağa indirseydik Allah’ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler o’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.”
“Allah razı olsun, Allah her iki cihanda sana da sevdiklerine de sıkıntı yüzü göstermesin…”

 

Bu yazı 1216 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak